Vlastnosti plynů

Vlastnosti plynů

Vlastnosti plynů
Molekuly plynu se neustále a neuspořádaně pohybují v celém objemu plynu.
Plyn zaujímá vždy tvar nádoby, je stlačitelný a rozpínavý. Je to způsobeno tím, že jeho
molekuly jsou zcela volné a jejich vzdálenost se může podle vnějších podmínek měnit.

reklama