Zvukové jevy

Zvukové jevy

Zvuk:

Zvuk vzniká kmitáním pružných těles.
Zvuky dělíme na:
-pravidelné (hudební)
-nepravidelné (nehudební).

Zvuk se může šířit jen v látkovém prostředí, nešíří se ve vakuu.
Zvuk se šíří v různých látkách různou rychlostí
– ve vzduchu 340m/s
– ve vodě 1500m/s
– ve dřevě 3400m/s
– v železe 5000m/s

Hlasitost zvuku je určena vnímanou energií zvuku.
Jednotkou hladiny intenzity zvuku je decibel (dB)

Ozvěna:
Ozvěna vzniká, jestliže se zvuk odráží od překážky vzdálené víc jak 17m.

Tón:
Tón je zvuk o stálé frekvenci, vznikající pravidelným kmitáním těles.
Výška tónu je dána frekvencí zvuku. Čím větší frekvence, tím vyšší tón.
Barva tónu je určena složením zvuků, tzv. vyšších harmonických frekvencí, které jsou
celistvými násobky základní frekvence tónu.

Infrazvuk:
Je zvuk o frekvenci nižší jak 16Hz a používá se ke zkoumání vlastnosti nitra Země. Také se
jím dorozumívají velryby, aligátoři, sloni a nosorožci.

Ultrazvuk:
Je to zvuk o frekvenci vyšší než 20kHz. Má velkou prostupnost pevnými látkami, proto se
používá v průmyslu a v lékařství.

Akustický třesk – nastane v okamžiku, kdy rychlost zdroje zvuku (letadla) a rychlost zvuku
rovnají.

Machovo číslo (Ma) – udává poměr rychlosti tělesa k rychlosti šíření zvuku v určitém
látkovém prostředí, např. v letectví je to poměr rychlosti letadla k rychlosti zvuku

Radar:
je elektronický přístroj určený k indentifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů pomocí
radiových (elektromagnetických) vln. Signál vyslaný z radaru se odráží od vzdálených
objektů a podle doby za kterou je přijat odražený signálu lze určit vzdálenost objektu.

Sonar:
je zařízení na principu radaru, které místo radových vln používá ultrazvuk. Používají se u lodí
a ponorek ke zjišťování překážek

reklama