E-mail

E-mail - elektronická pošta

Možnosti elektronické pošty

  • Komunikace prostřednictvím e-mailu je levná, rychlá a pružná (doručení dopisu na vzdálenost tisíce kilometrů do několika sekund). 
  • Možnost posílání souborů jako přílohy. 
  • Možnost posílání pošty více adresátům (množnost vytvo ření skupin adresátů).

Emailová schránka

  • Každý, kdo potřebuje komunikovat e-mailem, musí mít z řízenu e-mailovou schránku. 
  • Schránka je prostor na disku serveru vyhrazený pro příjem a odesílání zpráv. 
  • Schránku nám z řídí provider, nebo je možné ji zdarma z řídit na k tomu určených serverech: www.seznam.cz, www.hotmail.com, www.volny.cz, www.centrum.cz, atd.

Emailová schránka se skládá z vlastní/libovolné adresy (před “@”) + server, na kterém je emailová adresa umístěna (za “@”). 

Pokud odešleme elektronickou poštu, mail hledá nejprve server (podle textu za znakem @ – zavináč) a teprve potom zjišťuje, zda na serveru takový uživatel existuje. Pokud ano, zprávu doru čí do jeho schránky; pokud ne (nebo je jeho schránka zaplněná), mail se vrátí odesílateli s informací o nedoručení.

E-mail Client – poštovní aplikace

Pokud nevyužíváme k posílání a příjmu pošty webových stránek, na kterých jsme si z řídili poštovní schránku, můžeme použít programy, které posílání a příjem pošty umožňují: 

  • Microsoft Outlook 
  • Outlook Express
  • Mozilla Thunderbird

Napsání nové poštovní zprávy 

  • Klepneme na tlačítko Nový e-mail.
  • Do pole Komu napíšeme adresu příjemce, nebo ji vybereme ze seznamu – tlačítko Komu (zavináč @ – zapíšeme např. kombinací kláves Alt Gr + V. Na MAC pomocí zkratky “option” + ě/2 ). 
  • Do pole Předmět napíšeme krátkou charakteristiku zprávy. (Předmět je spolu s adresou odesílatele zobrazen jako první v přijaté poště!) 
  • Do pole Kopie můžeme zapsat další adresáty, oddělíme je čárkou nebo středníkem. 
  • Do velké bílé oblasti napíšeme vlastní text zprávy. 
  • Pokud si přejeme ke zpráv ě připojit jeden nebo více souborů, lze tak u činit klepnutím na tlačítko kancelářské sponky (Připojit soubor) – vybereme požadovaný soubor a klepneme na OK (Připojit), pop ř. poklepeme na soubor myší. 
  • Klepneme na tlačítko Odeslat
reklama