Internet

Internet

Historie Internetu 

  • 1964 – návrh sít ě firmou RAND – sí ť, ve které jsou všechny uzly rovnocenné (doba studené války mezi Západem a Východem, nutnost výměny informací mezi vojenskými základnami, městy a státními ú řady v případ ě nukleární války). 
  • 1969 – instalace prvního uzlu společností ARPA 
  • 1972 – celkem 37 uzlů – ARPANET, zanedlouho přesáhl hranice Spojených států – vzniká mezinárodní sí ť INTERNET: (INTER = mezinárodní, NET = sí ť). 
  • 1991 – vzniká World Wide Web, tedy standard pro p řenos hypertextových a grafických informací.

Jak Internet funguje 

  • Po celém světě jsou rozmístěny miliony serverů – počítačových uzlů, na nichž jsou uloženy informace. 
  • Servery jsou mezi sebou libovolně propojeny – kabelem, pevnou linkou, telefonní linkou, přes satelit, podmořským kabelem. 
  • Každý server i počítač připojený do sítě má svou jedinečnou adresu: IP adresa – skládá se ze čtyř čísel oddělených tečkou (192.168.32.15). Tato čísla jsou:
   a) stálá – především u serverů 
   b) dynamická – po každé jiná (adresa PC je přidělená serverem) 
  • Číselná adresa ale není vhodná pro uživatele, proto existuje tzv. doménový způsob, tedy pro každou číselnou adresu existuje textová adresa – slova oddělená tečkami.

http/https = typ protokolu (hypertexttransfer protokol)
www = world wide web
ucseonline = doména 2. řádu
cz/eu/com/de/… = doména 1. řádu (označení státu, organizace)

Co je www stránka 

  • Je jakýmsi plakátem, který danou organizaci reprezentuje. 
  • Může být libovolně „dlouhá“.
  • Kromě textu obsahuje i obrázky, tabulky, formuláře, seznamy a multimediální prvky (videosekvence, zvuky, animované obrázky). 
  • Je psána v jazyce HTML (Hyper Text MarkUP Language) – jazyk, ve kterém se používají značky (tagy), mezi kterými je uvozen text. 
  • Na stránkách se vyskytují odkazy (hyperlinky) na jiné internetové stránky. Prostřednictvím hypertextu se Internet stává skutečně propletenou celosvětovou pavučinou (WWW).

Příklad připojení přes PROXY SERVER

Možnosti připojení PC k internetu 

  • Telefonní linka
   – vytáčené připojení
   – ISDN
   – různé varianty DSL 
  • Přípojka kabelové TV 
  • Pomocí elektrické rozvodné sítě 
  • Bezdrátová datová síť – satelitní síť – mobilní telefonní síť – Wi-Fi
  • O kvalitě připojení rozhoduje:
   • rychlost
   • agregace – kolik uživatelů sdílí 1 linku
   • doba odezvy

Prohlížeč – BROWSER

Je program, který slouží k prohlížení webových stránek. Je program, který slouží k prohlížení webových stránek. Umožňuje komunikaci s http serverem a zpracování kódu h Umožňuje komunikaci s http serverem a zpracování kódu html, xhtml ml, xhtml apod., který zformátuje a zobrazí jako webovou stránku.

Nejpoužívanější: 
Internet Explorer
Mozilla Firefox 
Safari 
Google Chrome 
Opera

Vyhledávání v Internetu 

  • Katalogové 
  • Hypertextové
   Zadáme klíčové slovo a vyhledávač najde webové stránky, kde se vyskytuje zadaný hypertext (hyperlink, odkaz). 
  • Fulltextové
   Zadáme klíčové slovo a vyhledávač najde webové stránky, v jejichž obsahu se dané slovo vyskytuje.

Příklady vyhledávačů: www.seznam.cz www.atlas.cz www.centrum.cz www.volny.cz www.google.cz

reklama