Legální software

Legální software

Součástí etického chování v oblasti ICT je používání legálního softwaru. Při nákupu PC, kupování nebo stahování programů z internetu se setkáváme často s pojmy:

  • Komerční software 
  • OEM licence 
  • Freeware 
  • Open Source Software 
  • Shareware 
  • Demoverze

Komerční software
Software, který je šířen za úplatu – musíme ho tvůrci zaplatit.
Takový software používáme podle omezení dané jeho licencí. Často je omezen počet instalací.
Příklady komerčního software jsou: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Zoner Callisto a další.

OEM licence
Licence k danému programovému vybavení je získána současně se zakoupením hardwaru (PC) či jiného softwarového produktu.
OEM verze softwaru může mít stejný rozsah funkcí jako plná verze.
Servis k OEM softwaru zpravidla poskytuje pouze výrobce počítače.
Software licencovaný touto licencí bývá většinou možné používat pouze na daném hardwarovém vybavení (počítači) a je nepřenositelný na jiný hardware.
Pod tímto druhem licence je často prodáván např. operační systém Windows. Při zániku PC licence zaniká.

Freeware
Je šířen zdarma (na internetu nebo na CD), program lze bezplatně provozovat po neomezeně dlouhou dobu a je možno jej i zdarma šířit dále.
Autor si u freewaru zpravidla ponechává autorská práva – například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro specifické účely (např. jen pro osobní potřebu, jen na domácím osobním počítači, jen pro vzdělávání ve školách, apod.)
V některých případech autor může vyžadovat bezplatnou registraci přes www stránky.

Open Source Software
Je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem.
Otevřenost znamená, že při dodržení jistých podmínek může uživatel zdrojový kód využívat, tj. například prohlížet a upravovat. (Na rozdíl od freeware.)

Shareware
Software chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat (na internetu nebo na CD, DVD, jež jsou přílohami časopisů).
Uživatel má možnost program po určitou dobu zkoušet. Pokud ho ale nadále chce používat, je povinen zpravidla zaplatit cenu programu nebo se třeba jen registrovat.
Heslo pro přístup k plně funkční verzi obdrží uživatel po zaplacení.
Volně šířený shareware má obvykle zabudovaná omezení – např. časové – tzv. trial verze. Pak mluvíme o demoverzi.

Demoverze
Demoverze je komerční software dostupný zdarma ve verzi která je omezená:

  • program funguje po určitý počet dnů od instalace
  • může být spuštěn jen několikrát 
  • zabraňuje uložení projektů, nebo souborů
  • ukončí se po nastavené časové periodě (typicky mezi 5 a 60 minutami) 
  • je limitován v počtu použití některých důležitých funkcí (například vypalování CD, DVD).
reklama