Počítačové sítě

E-mail

Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny vzájemné komunikace. 

SDÍLENÍ DAT
Sdílení dat (databází, souborů, programů) je obrovskou výhodou. Tytéž informace může čerpat více uživatelů zapojených v síti. Jakákoliv provedená změna v datech nebo programech se okamžitě projeví všem uživatelům (není třeba instalovat „změnu“ na každém počítači). 

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
V síti je samozřejmou součástí zabezpečení a přidělování přístupových práv k jednotlivým adresářům a souborům tak, aby nepovolaná osoba nemohla s informacemi v síti libovolně manipulovat.

Typologie sítí
Typologie určuje cestu, po které jsou data v síti přenášena. Rozlišujeme tři základní typologie: 

    • Sběrnice (Bus) 
    • Hvězda (Star) 
    • Kruh (Ring)

Sběrnice (Bus)
Každá stanice (počítač v síti) je připojen na průběžný kabel (sběrnici).
Malá stabilita – pokud se kabel přeruší, celá síť přestane fungovat.

Hvězda (Star)
Každá stanice připojena ke společnému uzlu samostatným kabelem – velká stabilita.
Se sítí lze za běhu manipulovat – odebírat i přidávat do rozbočovače části sítě.

Kruh (Ring)
Kabel prochází od jedné stanice ke druhé, celá síť uzavřena do kruhu. 
Nízká stabilita jako u sběrnice. 
Méně používaná typologie.

Typy kabelů

Typy kabelů, používané k realizaci sítí
Koaxiální kabel – dva vodiče a dvě vrstvy stínění
Nestíněná dvojlinka – dva kroucené vodiče
Stíněná dvojlinka – nejkvalitnější varianta uvedených kabelů

Tyto tři kabely přenášejí elektrický signál v kovovém vodiči.
Optický kabel – samotná data jsou přenášena světelnými impulsy ve speciálních skleněných vláknech
Ostatní – spojení přes radiové vlny na velmi vysokých frekvencích – přenos dat přes satelit

Rozdělení podle velikosti 

LAN (Local Area Network) Lokální počítačová síť – mívá řádově desítky pracovních stanic propojených v rámci jedné budovy – INTRANET 
WAN (Wide Area Network) Globální počítačová síť – realizuje spojení mezi uzly na velké vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty) – INTERNET
Síť WAN bývá obvykle tvořena spojením několika sítí LAN

Koncepce sití 

PEER-TO-PEER Obvykle neobsahují server, jedná se o zapojení „každého s každým“. Přístupová práva definuje každá stanice individuálně vzhledem k ostatním účastníkům sítě. 

KLIENT / SERVER V síti existuje počítač (server), který chod sítě řídí. Server obsluhuje stanice – klienty, kteří využívají jeho služeb. Na serveru je nainstalován síťový operační systém (např. Windows Server), který disponuje síťovými funkcemi, jako je přidělování IP adres, správa uživatelů, definování přístupových práv k datům na disku, sdílení tiskáren, atd.

Co je potřeba pro připojení do sítě? 
Počítač musí obsahovat síťovou kartu. 
K síťové kartě musí být fyzicky připojena síť. 
Na počítači musí být nainstalován operační systém, který chod sítě podporuje, popř. jiný program, který zprostředkuje vstup do sítě. 
Uživatel musí mít na serveru vytvořen uživatelský účet, pod kterým bude do sítě vstupovat. Ten vytvoří administrátor sítě. 
Uživatelský účet se skládá z:
   – uživatelského jména (NAME)
   – hesla (PASSWORD). 
Prostřednictvím svého účtu získá přístup k přiděleným prostředkům a oprávnění s nimi pracovat.

reklama