Pojmy ICT – otázky a odpovědi

Pojmy ICT - otázky a odpovědi

1. Kapacita běžného CD je?
700MB

2. Kapacita běžného DVD je?
4,7GB

3. Klávesová zkratka k přepnutí spuštěných programů v oknech je?
Alt + Tab (nebo Alt + Esc; Win + Tab)

4. Klávesová zkratka k vyjmutí objektu do schránky je?
Ctrl + X

5. Klávesová zkratka k uzavření okna (vypnutí PC) je?
Alt + F4

6. Jak zapíšeš znak @?
AltGr + V (nebo Alt + 64, popř. pomocí anglické klávesnice s klávesou Shift – horní znak nad 2)

7. Zapiš název programu, který je textovým editorem.
MS Word

8. Zapiš název programu, který je tabulkovým procesorem.
MS Excel

9. Co je to browser? Uveď i konkrétní příklad.
webový prohlížeč (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox a dal.)

10. Co je to RAM? K čemu je důležitá?
operační paměť počítače – uloženy spuštěné programy, data, se kterými právě pracujeme

11. Jak se nazývá zařízení, které digitalizuje dokumenty nebo obrázky a přenáší je do PC jako obrázek?
scanner

12. Soubor s příponou doc je?
textový dokument

13. Soubor s příponou xls je?
sešit – soubor programu MS Excel

14. Soubor s příponou bmp je?
obrázek

15. Soubor s příponou htm je?
webová stránka

16. Soubor s příponou exe je?
program

17. Soubor s příponou avi je?
videosoubor

18. K čemu slouží klávesa Caps Lock?
přepnutí klávesnice pro psaní velkých písmen bez použití klávesy Shift

19. K čemu slouží klávesa PrtSc (Print Screen)?
uloží do schránky kopii obrazovky

20. Čím se označuje (identifikuje) počítač v počítačové síti (internetu)?
IP adresou (internet protokol)

21. Jaká část PC je označena zkratkou CPU?
procesor

22. Jak se nazývá nejmenší jednotka informace?
bit

23. Co je to SPAM?
nevyžádaná pošta

24. Univerzální sériový port k připojení zařízení k PC označujeme zkratkou?
USB

25. Co označuje anglický výraz „save“?
uložení

26. Co označuje anglický výraz „setup“?
nastavení

27. Co označuje anglický výraz „byte“?
jednotka informace (1B – byte = 8 bitů)

28. Co označuje anglický výraz „banner“?
reklamní obrázek, proužek na webové stránce

29. Co označuje anglický výraz „screensaver“?
spořič monitoru

30. Jak přeložíš do češtiny PC?
osobní počítač (Personal Computer)

reklama