Práce v programu PowerPoint

Práce v programu PowerPoint

PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod. Prezentace se skládá z jednotlivých snímků. Pro zvýšení pozornosti diváka i zajímavost, mohou být snímky animované – tzn., nezobrazí se obsah snímků najednou, ale postupně. Animace i přechody snímků mohou být doplněny zvukovým doprovodem.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama