Násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 10

Násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 10

Matematika pro základní školu. Jednotlivá témata jsou zpracována vzhledem k danému ročníku.
Celý obsah probírané látky naleznete v přiloženém souboru. Soubor si můžete stáhnout v PDF a vyplnit. 

reklama