Slovní úlohy do 20

Slovní úlohy do 20

Složené slovní úlohy
1. Martin má 13 let. Jeho sestra Míša je o 4 roky mladší než on. Bratr Tom je o 2 roky
starší než Míša. Kolik roků mají Míša a Tom?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________________________________________________________

2. V aleji rozkvetlo 12 jabloní a o 8 méně třešní. Kolik jabloní a třešní kvetlo v aleji
dohromady?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________________________________________________________

3. Bratři si chtěli koupit míč za 100 Kč. Kuba si našetřil 54 Kč, Filip měl našetřeno o 9
korun méně. Kolik korun si našetřili oba bratři dohromady? Mohli si míč koupit?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________________________________________________________

4. Dopoledne bylo na hřišti 14 děvčat a 9 chlapců. V poledne odešlo 10 dětí na oběd.
Kolik dětí zůstalo na hřišti?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

reklama