Úvod do sčítání dvojciferných čísel

Úvod do sčítání dvojciferných čísel

Matematika pro základní školu. Jednotlivá témata jsou zpracována vzhledem k danému ročníku.
Celý obsah probírané látky naleznete v přiloženém souboru. Soubor si můžete stáhnout v PDF a vyplnit. 

reklama