Znaménko rovná se

Znaménko rovná se

Rovnítko (=) je matematický symbol značící rovnost dvou objektů. Používá se tam, kde je potřeba vyjádřit rovnost dvou objektů, například v rovnicích. Je obsaženo v sadách znaků Unicode i ASCII, v obou s hexadecimálním kódem 003D.

Symbol byl zaveden Velšanem Robertem Recordem v roce 1557. Český název pro něj začátkem 19. století zavedl učitel matematiky a autor učebnic matematiky Josef Vojtěch Sedláček.[1]

Tento symbol se používá i v chemii k vyjádření dvojné vazby.

reklama