Časování nepravidelných sloves se změnou kmenové samohlásky

Časování nepravidelných sloves se změnou kmenové samohlásky

ČASOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES SE ZMĚNOU
KMENOVÉ SAMOHLÁSKY

Nepravidelná (silná) slovesa mají pravidelné časovací koncovky, ale ve 2.a 3.os.
jednotného čísla u nich dochází ke změně kmenové samohlásky!
a – ä
au – äu
e – i (ie)
o – ö

Pokud má sloveso odlučitelnou předponu, dává se při časování slovesa na
konec slovesa nebo při použití ve větě až na konec věty.

Wie ist es richtig? Ordne zu. ( Jak je to správně? Přiřazuj)
Některá slovesa můžeš přiřadit i víckrát.

schlafe – fährt Rad – laufen Ski – sieht fern – fahrt Rad – schläfst –laufen – lauft –
seht fern – läufst Ski – fahren Rad – schlaft – läuft Eis – liest – läuft Ski – sehen fern –
lest – lesen

ich:
du:
er/Peter:
sie/Susi:
wir:
ihr:
sie/Kinder:
Sie:

Ergänze ( doplň)

Martin…………..im Herbst oft fern. Im Frühling……………er Rad. Monika
………….Ski. Ich…………..nicht gern Bücher. Meine Mutti…………..nicht gern fern.
……………..du gern Comics? Im Dezember ………………..wir Ski.
Wir……………….gern Rad. Was……………..Sie, Herr Müller? Am Sammstag ……….
ich lange. Petra ……………gern Eis.

reklama