Časování slabých sloves

Časování slabých sloves

2. ČASOVÁNÍ SLABÝCH SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE
( KONJUGATION DER SCHWACHEN VERBEN)

Slovesa jsou slova vyjadřující určitou činnost nebo stav. Jsou ohebná, časují se.
Infinitiv je zakončen v němčině na – en .
Rozlišujeme čtyři základní skupiny německých sloves:

slabá ( pravidelná )
silná ( nepravidelná )
pomocná
způsobová

Součástí určitého slovesného tvaru je v němčině osobní zájmeno. ( v češtině
stačí k rozlišení slovesných tvarů koncovka )
Osobní zájmena se v čes.překladu nepoužívají, ale v něm.větě musí být!

Časování slabých sloves ( bez změny kmenové samohlásky)

Ke kmeni slovesa (získáme ho odtržením inf. koncovky –en) přidáme koncovky
typické pro určitou osobu :
-e, -st, -t, -en, -t, -en

spielen – hrát si
ich spiele   wir spielen
du spielst   ihr spielt
er, sie, es spielt   sie, Sie spielen

Končí-li kmen na –t, -d, vsouvá se před koncovku pro lepší výslovnost –e.
( 2.,3.os.j.č. a 2.os.množ.č.)

baden – koupat se

ich bade   wir baden
du badest   ihr badet
er,sie,es badet   sie,Sie baden

Fußball spielen – hrát fotbal
(slovo „Fußball“se při časování přesouvá na konec slovesa a ve větě na konec
věty! )

ich spiele Fußball   wir spielen Fußball
du spielst Fußball   ihr spielt Fußball
er,sie,es spielt Fußball   sie,Sie spielen Fußball

Ergänze! ( doplň! )

ich spiel_ sie tanz_
er schreib_ wir mal_
sie koch_ du sing_
du spiel_ Uwe schwimm_
sie turn_ ich fotografier_
Ina lach_ ihr lach_
ich schwimm_ es mal_
ihr wein_ Sie wein_
wir koch_ Max spiel_

Ergänze! ( doplň!): wohnt, spielen, lerne, spielt, fotografieren,kocht, spielt, malst

Wir ……………Fußball.
Mutti……………Suppe.
Ich……………..Deutsch.
……………..ihr Domino?
Paul……… auch Fußball.
Mein Onkel….. in Bonn.
………………du ein Bild?
Ina und Uwe………Petra.

Übersetz! ( přelož!)

V pondělí cvičím.
V úterý hraji tenis.
Ve středu uklízím (dělám pořádek).
Ve čtvrtek hraji rád na klavír.
V pátek jdu plavat.
V sobotu se neučím.
V neděli píšu domácí úkoly.

reklama