Časování slovesa HABEN

Časování slovesa HABEN

POMOCNÉ SLOVESO „HABEN“- MÍT
(HILFSVERB „HABEN“)

Němčina má 3 pomocná slovesa :
SEIN – být (viz.kap.2.3)
HABEN – mít
WERDEN – stát se

Časují se nepravidelně a používají se při tvoření složených slovesných tvarů.

HABEN:
1.ich habe – já mám   wir haben – my máme
2.du hast – ty máš   ihr habt – vy máte
3.er,sie,es hat – on,ona,ono má   sie, Sie haben – oni mají,Vy máte(vykání)

Zeit haben – mít čas
ich habe Zeit wir haben Zeit
du hast Zeit ihr habt Zeit
er,sie,es hat Zeit sie,Sie haben Zeit

Tina hat einen Hund. – Tina má psa.
Ich habe eine Puppe. – Mám panenku.
Wir haben kein Auto. – Nemáme auto.
Hast du heute Zeit? – Máš dnes čas?
Sie hat keine Zeit. – Nemá čas.
Habt ihr einen Ball? – Máte míč?
Die Kinder haben Hunger. – Děti mají hlad.
Sie haben Pech. – Oni mají smůlu.
Haben Sie einen Bruder, Herr Müller? – Máte bratra, pane Müllere?
Peter hat einen Papagei. – Petr má papouška.
Wir haben Deutsch. – Máme němčinu.
Hast du auch Deutsch? – Máš také němčinu?

Konjugiere: ( časuj)

Zeit haben – mít čas
Glück haben – mít štěstí
Pech haben – mít smůlu
Hunger haben – mít hlad

Ergänze die richtigen Formen: (doplň správné tvary)

Wir………..ein Bild.
Mutti ………..eine Schwester.
Ich………….eine Katze.
…………..ihr Hunger ?
Paul…………..keine Zeit.
………..du einen Hund?
Ina und Uwe…………Pech.
……….Sie Zeit?

reklama