Číslovky do 100 000

Číslovky do 100 000

ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY DO 100 000

Číslovky 1 – 12 – viz. kap. 1.3
Číslovky 13 – 100 – viz. kap.5.4

Číslovky 100 – 100 000
100 – (ein)hundert
101 – (ein)hunderteins
200 – zweihundert
221 – zweihunderteinundzwanzig
300 –dreihundert
.
.
1000 – (ein)tausend
1001 – (ein)tausendeins
2021 – zweitausendeinundzwanzig
3221 – dreitausendzweihunderteinundzwanzig
40 000 – vierzigtausend
.
.
90 000 – neunzigtausend
90 002 – neunzigtausendzwei
90 011 – neunzigtausendelf
90 221 – neunzigtausendzweihunderteinundzwanzig
99 999 – neunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig
100 000 –(ein)hunderttausend

Pozor:
-Složené číslovky menší než milion se píší jako jedno slovo !
-Základní číslovky neskloňujeme, vyjímka: die Million !
-Podst.jméno a sloveso jsou po číslovkách vyšších než 1 vždy v množ.čísle:
Heute kommen sechs Kinder. (Dnes přijde šest dětí.)
-Letopočty:
1999 – neunzehnhundertneunundneunzig
2009 – zweitausendneun

Schreib in Worte ( napiš slovy):
5 017 –
48 006 –
62 384 –

reklama