Genitiv – 2. pád

Genitiv - 2. pád

GENITIV – 2.PÁD
2. pád se používá mnohem méně než ostatní pády.

V mužském a středním rodě přibírá v 2. p. podst.jméno koncovku –s (u většiny
podst.jmen) nebo – es (u tvarů končících na sykavky –např.-s, -x, -z, -tz
a u řady jednoslabičných podst.jmen).
Tvary 2. pádu najdeme ve slovníku. -např. r Opa (s,-), e Oma (-,s)

Na genitiv se ptáme tázacím zájmenem „wessen“ (čí)
Wessen Hund ist das? – Das ist der Hund meines Onkels.
Wessen Buch ist das? – Das ist das Buch deiner Freundin.
Wessen Spielzeug ist das? – Das ist das Spielzeug meines Kindes.

Genitiv se často nahrazuje opisem s „von“. (předložka se 3.pádem!)
Das ist der Hund von meinem Onkel.
Das ist das Buch von deiner Freundin.
Das ist das Spielzeug von meinem Kind

Übersetz: ( 1.Genitiv, 2. mit „von“)
Čí je ta taška? – To je taška mého kamaráda.
Čí je ten dům? – To je dům naší učitelky.

2.pád vlastních jmen osobních
Susis Bruder (Der Bruder von Susi)spielt gut Schach. – Bratr Susi hraje dobře šachy.
Claudias Geburtstag war lustig. – Claudiiny narozeniny byly veselé.
Evas Computer muss man reparieren. – Evin počítač se musí opravit.

Übersetz:
Martinův otec –
Petrův pes –
Petřina taška –

reklama