Množné číslo podst. jmen

Množné číslo podst. jmen

5. MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN
( PLURAL )
Rozlišujeme číslo:
jednotné – SINGULÁR
množné – PLURÁL

Pro tvoření plurálu v němčině neexistuje universální pravidlo. Odlišnost od
singuláru zaručují koncovky, popř. přehláska kmenové samohlásky.
V 1.pádě množ.čísla je člen určitý pro všechny rody DIE.

Podle koncovek rozlišujeme 5 typů:

1. – e
Typická koncovka pro rod mužský, vyskytuje se též u středního rodu,vzácná je u
rodu ženského. Bývá kombinována s přehláskou.

der Tag – die Tage
der Hund – die Hunde
der Sohn – die Söhne
das Heft – die Hefte
die Maus – die Mäuse

2. – (e)n
Typická koncovka pro rod ženský, méně častá pro rod mužský, vyjímečná u
rodu středního.

die Katze – die Katzen
die Tasche – die Taschen
die Lehrerin – die Lehrerinnen
der Junge – die Jungen

3. – er
Typická koncovka pro rod střední, vzácná u rodu mužského, bývá kombinována
s přehláskou.

das Kind – die Kinder
das Bild – die Bilder
das Buch – die Bücher
das Haus – die Häuser

4. – s
Zkratky, zkratková slova, mnohá cizí slova, německá podst.jména zakončená na
samohlásku, označení rodin.

das Auto – die Autos
die Oma – die Omas
Wagner – Wagners

5. bez koncovky
Většina podst.jmen končících na –el, -en, -er, -chen, -lein, bývá kombinováno
s přehláskou.

der Pinsel – die Pinsel
die Mutter – die Mütter
das Mädchen – die Mädchen

Ergänz! Doplň!
ein Heft – drei……………
eine Tasche – vier…………..
ein Buch – elf………………
eine Maus – zwei………………
ein Hund – sieben……………
ein Junge – sechs……………..
ein Haus – zehn ……………
ein Auto – fünf………………
ein Haus – acht…………….
ein Bild – neun…………….
ein Pinsel – zwanzig……………
eine Katze – drei……………..

reklama