Pád podst. jmen s členem určitým

Pád podst. jmen s členem určitým

2. 4.PÁD PODST. JMEN SE ČLENEM URČITÝM
(AKKUZATIV)

1.a 4.pád rodu ženského a středního se shoduje!

Některá slovesa pojící se se 4.pádem: haben- mít, malen- malovat, fotografierenfotografovat, bekommen- dostat, brauchen- potřebovat, geben- dát (gib mir! Dej mi!), ich möchte- chtěl(a) bych

Das ist der Pinsel. Gib mir bitte den Pinsel.
Das ist die Schere. Gib mir bitte die Schere.
Das ist das Lineal. Gib mir bitte das Lineal.

Ich habe einen/ den Hund.
Ich male eine/ die Katze.
Ich brauche ein/ das Bild.

Ergänze: den, die, das Doplň: den, die, das

Ich möchte schreiben. Gib mir bitte…………Kuli.
Ich möchte malen. Gib mir bitte ………….Pinsel.
Ich möchte lesen. Gib mir bitte…………Buch.
Ich möchte Hausaufgabe schreiben. Gib mir bitte…………..Heft.
Ich möchte schneiden. Gib mir bitte……………Schere.
Ich möchte kleben. Gib mir bitte…………Klebstof.
Gib mir noch: tašku, ořezávátko, pravítko, propisku, kružítko, gumu

Übersetz mit dem bestimmten Artikel! Přelož se členem určitým!

Petr má křečka.
Tatínek fotografuje medvěda.
Dostanu k narozeninám knihu.
Děti malují dům.
Susi potřebuje nůžky.

reklama