Perfektum slabých sloves bez předpony

Perfektum slabých sloves bez předpony

PERFEKTUM SLABÝCH SLOVES – BEZ PŘEDPONY
( PERFEKT- SCHWACHE VERBEN OHNE PRÄFIX)

Perfektum je složený minulý čas, který se používá především v rozhovorech a
při běžné ústní komunikaci.
Pouze u sloves „haben“, „sein“ a u způsobových sloves se i při ústním projevu
častěji používá préteritum.

Perfektum se tvoří:
1. z pomocného slovesa (Hilfsverb) „haben“ nebo „sein“ v časovaném tvaru
„sein“ se používá u pohybových sloves – např. reisen, wandern,….
2. z příčestí minulého ( Partizip II )
Tvoří se předponou ge- a příponou -(e)t ke kmeni slovesa.
Např. malen – gemalt
machen – gemacht
reisen- gereist
baden – gebadet
Tvar příčestí minulého je stále stejný a stojí na konci věty.
Např.
ich habe gemalt   ich bin gereist
du hast gemalt   du bist gereist
er, sie,es gemalt   er,sie,es ist gereist
wir haben gemalt   wir sind gereist
ihr habt gemalt   ihr seid gereist
sie,Sie haben gemalt   sie, Sie sind gereist

Příklady:
Děti si malovaly. – Die Kinder haben gemalt.
Cestovali jsme do Německa. – Wir sind nach Deutschland gereist.

Ergänze die fehlenden Hilfsverben „sein“ oder „haben“
Ich……………….eine Geburtstagsparty gemacht
Er……………..Klavier gespielt.
Was…………Sie am Wochenende gemacht?
Wir ……………oft gewandert.
Meine Tante………….gern gereist.
Meine Oma………….sehr gut gekocht.
Die Kinder…………..gebadet.
Meine Mutter und mein Vater ……………im Garten gearbeitet.

Bilde Verben im Perfekt ( 1.Person, Sg.)
malen-
ich habe gemalt tanzen –
kochen-
reisen –
turnen-
wandern –
arbeiten-
baden –
basteln-
lernen –
hören-
spielen –

Schreibe die Sätze im Perfekt:
Warum lachst du?
Wir reisen oft.
Sie lernt Englisch.
Am Freitag mache ich eine Geburtstagsparty.
Im Sommer wandern sie oft.
Am Wochenende arbeiten wir im Garten.
Was kochen Sie, Herr Müller?

Übersetz im Perfekt:
Tatínek pracoval na zahradě.   Petra ráda tancovala.
O prázdninách jsme často putovali.   Večer se děti koupaly.
O víkendu jsme cestovali do Rakouska.   Co jsi vařil?
V pondělí jsem se učil.   Co jste namaloval, pane Millere?

Antworte:
Was hast du gestern gemacht?   Was hast du am Abend gemacht?
Was hast du am Montag gemacht?   Was hast du im Sommer gemacht?
Was hast du am Wochenende gemacht?   Was hast du im Mai gemacht?
Was hast du in den Ferien gemacht?

reklama