Perfektum slabých sloves s předponou

Perfektum slabých sloves s předponou

PERFEKTUM SLABÝCH SLOVES – S PŘEDPONOU
A KONČÍCÍCH NA -IEREN
(PERFEKT- SCHWACHE VERBEN MIT PRÄFIX, MIT ENDUNG –IEREN)

1.Slovesa s odlučitelnou předponou
Tvoření příčestí minulého:
Předpona ge- se vloží mezi odlučitelnou předponu a kmen slovesa.
Např.
aufmachen – ich habe aufgemacht
einkaufen – ich habe eingekauft
einpacken – ich habe eingepackt
Karten spielen – ich habe Karten gespielt

2. Slovesa s neodlučitelnou předponou a slovesa končící na –ieren
Neodlučitelné předpony: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-
Tvoření příčestí minulého:
U sloves s těmito neodlučitelnými předponami a u sloves končících na –ieren
se předpona ge- vynechává.
Např.
erzählen – ich habe erzählt
verkaufen – ich habe verkauft
besuchen – ich habe besucht
gratulieren – ich habe gratuliert
kontrolieren – ich habe kontroliert
orientieren – ich habe orientiert

Schreib die Verben im Perfekt ( 3.P, Sg.)
zumachen –
studieren –
auspackenFlöte spielen –
entschuldigen –
verkaufen –
besuchen –
telefonieren –
einkaufen –

Schreibe die Sätze im Perfekt:
Von drei bis vier spiele ich am Computer.
Wir orientieren uns nach der Landkarte.
Der Lehrer macht die Tür auf.
Meine Mutter und meine Oma kaufen ein.
Herr Müller verkauft sein Auto.
Die Schüler kontrolieren die Hausaufgaben.
Der Opa erzählt das Märchen.
Warum telefonierst du so lange?

Übersetz im Perfekt:
Hodně fotografovala.
Děti zavřely knihy.
Babička vyprávěla pohádku.
Navštívili jsme mého dědečka.
Můj bratr studoval v Berlíně.
Co jsi nakoupil?
Gratulovali mi k narozeninám.
V sobotu hráli kluci fotbal.
Večer jsem poslouchala hudbu.
O víkendu hrál pan Meier na klavír.
Všechno jsme už zabalili.
Už sis vybalil?
Hrály jste včera karty?
Co Petr prodal?
Petra a Zuzi dlouho telefonovaly.
O prázdninách jsme jezdili na výlety.

reklama