Pořádek slov ve větě – oznamovací a tázací

Pořádek slov ve větě - oznamovací a tázací

1.pořádek slov ve větě oznamovací
Podmět s přísudkem je vždy vedle sebe !

Ich wohne in Berlin. Bydlím v Berlíně.
Das ist mein Bruder. To je můj bratr.

Začíná-li ozn.věta podmětem, je tedy přísudek na druhém místě.
( 1. podmět, 2. přísudek )

In Berlin wohnt mein Bruder. V Berlíně bydlí můj bratr.
Hier ist meine Familie. Zde je moje rodina.

Nezačíná-li ozn.věta podmětem, stojí podmět za přísudkem.
( 1. přísudek, 2. podmět )

2. pořádek slov ve větě tázací
Wohnst du in Berlin? Bydlíš v Berlíně ?
Ist dein Bruder hier ? Je tvůj bratr zde ?

Ve větě tázací je podmět vždy za přísudkem.
( 1.přísudek, 2. podmět )

W-otázky
Jsou to otázky, které začínají tázacím zájmenem na „W“.

reklama