Předložkové vazby

Předložkové vazby

PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY (VERBEN MIT PRÄPOSITION)

Některá slovesa se v určitých významech používají jen s určitou předložkou.
Předložková vazba německého slovesa se často liší od české.
Peter interessiert sich für Fußball. – Petr se zajímá o fotbal.

Nejpoužívanější předložkové vazby sloves:

reklama