Předložky

Předložky

PŘEDLOŽKY SE 3. NEBO 4.PÁDEM
(PRÄPOSITIONEN ENTWEDER MIT DATIV ODER AKKUZATIV)

AN – NA (SVISLE)
AUF – NA (VODOROVNĚ)
HINTER – ZA
IN – V, DO
UNTER – POD
ÜBER – NAD
NEBEN – VEDLE
VOR – PŘED
ZWISCHEN – MEZI

Po těchto předložkách může být podstatné jméno nebo osobní zájmeno buď v
dativu (3.p.) nebo v akuzativu (4.p.).

Dativ použijeme při otázce WO? (kde?)
Akuzativ použijeme při otázce WOHIN? (kam?)

PŘEDLOŽKA „IN“ SE 4.PÁDEM

Předložka IN (V,DO,NA) patří do skupiny předložek, které se mohou pojit
někdy se 3. a někdy se 4.pádem.
Na otázku WOHIN? (KAM?) se předložka IN pojí se 4.pádem.
(na otázku WO? –kde? se 3.p. –viz.kap. 6.3 )

Další předložky, které patří do této skupiny:
an – na (svisle)
auf – na (vodorovně)
hinter – za
IN – v, do,na
unter – pod
über – nad
neben – vedle
vor – před
zwischen – mezi

Übersetz:
na koncert – do dětského pokoje –
do ložnice – do garáže –
na zahradu – do chodby –
do pizzerie – do tašky –
do plavecké haly – do divadla –
do obýváku – do domu –

PŘEDLOŽKA „ZU“ ( PRÄPOSITION „ZU“)
Předložka ZU patří do skupiny předložek, které se pojí vždy se 3.pádem!!!
Nejpoužívanější předložky této skupiny:
aus – z,ze
bei – u,při
mit – s, 7.p.
nach – po,podle,do
von – od,o,z
zu – k, na

Předložka ZU se používá zejména při:
– vyjádření směru k cíli – např.
zum Vater (k otci)
zur Tafel (k tabuli)
zum Park (k parku)
– v ustálených spojeních – např.
zu Hause (doma),
zur Schule gehen (chodit do školy)
zu Mittag essen (obědvat)
zu Abend essen (večeřet)
zum Training (na trénink, na tréninku)
zum Hockey (na hokej, na hokeji)
zu Petra (k Petře)

Übersetz:
k bratrovi – k Martinovi –
ke kamarádce – ke garáži –
k domu – na trénink –
ke kinu – k tetě –

PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY (VERBEN MIT PRÄPOSITION)

Některá slovesa se v určitých významech používají jen s určitou předložkou.
Předložková vazba německého slovesa se často liší od české.
Peter interessiert sich für Fußball. – Petr se zajímá o fotbal.

Nejpoužívanější předložkové vazby sloves:

PŘEDLOŽKY SE 3.PÁDEM (PRÄPOSITIONEN MIT DATIV)

Němčina má 4 skupiny předložek:
1.předložky s 2.pádem
1.předložky se 3.pádem
2.předložky se 4.pádem
3.předložky, které se mohou pojit jak se 3.pádem, tak i se 4.pádem

Nejpoužívanější předložky se 3.pádem:
AUS – Z, ZE
BEI – U, PŘI
MIT – S, SE
NACH – PO, PODLE
VON – OD
ZU – K, KE

Tyto předložky se VŽDY pojí se 3.pádem!!!

Některé předložky mohou se členem určitým splynout:
bei dem – beim
zu dem – zum
zu der – zur
von dem – vom

Příklady:
aus – aus Berlin ( z Berlína)
aus der Schule ( ze školy )
bei – bei der Oma ( u babičky)
bei dem (beim) Opa ( u dědečka)
mit – mit dem Freund ( s kamarádem)
nach – nach dem Frühstück ( po snídani )
von – von dem (vom) Vater (od tatínka)
zu – zu der (zur) Tante ( k tetě)
zu dem (zum) Onkel (ke strýci)

übersetzt: (Přeložte. Kde je možno,spojte předložku se členem)

A:
ke kamarádce –
u dítěte –
u bratra –
po obědě –
po večeři –
s tatínkem –
se sestrou –
k mamince –
s učitelem –
u kamaráda –

B:
z domu –
z polikliniky –
z nemocnice –
z kina –
ze supermarketu –
z kostela –
z hotelu –
z lékárny –
z nádraží –
z plavecké haly –

C:
od školy k poště –
od supermarketu k divadlu –
od školy k mostu –
od mostu k hotelu –
od nádraží k řece –
od soudu k bance –
od radnice k lékárně –
od hradu k soudu –
od divadla domů –
od stadionu ke kinu –
od obchodu k parku –

PŘEDLOŽKA IN VE 3.PÁDĚ

V německém jazyce rozlišujeme několik skupin předložek. ( s 2.p., 3.p., 4.p., se
3.a 4.p.)
Předložka IN patří do skupiny předložek, které se mohou pojit buď se 3. nebo se
4.pádem. Jsou to předložky: an, auf, hinter, IN, unter, über, neben, vor,
zwischen.

IN – v č.j. V, DO

na otázku WO? ( kde? ) – 3.pád
na otázku WOHIN? ( kam? ) – 4.pád

Používání předložky IN ve 3.pádě – tzn. na otázku WO? :

Wo bist du?
die Schule –
das Kinderzimmer –
der Park –
die Stadt –
das Geschäft –
das Kino –
der Garten –
die Küche –
das Schlafzimmer –
die Klasse –

Antworte:
Wo schlafen wir?
Wo kochen wir?
Wo sehen wir fern?
Wo steht das Auto?
Wo baden wir?
Wo lernen wir?
Wo arbeiten wir?
Wo kaufen wir ein?
Wo lesen wir?
Wo läuft der Hund?
Wo ist dein Fahrrad?

PŘEDLOŽKY SE 4.PÁDEM
(Präpositionen mit Akkuzativ)

Následující předložky se vždy pojí se 4.pádem:
durch – skrz, český 7.pád
Er schaut durch das Fenster. – Dívá se skrz okno.(oknem)
Der Weg durch den Wald. – Cesta lesem.
für – pro, za, v časových údajích
Das ist ein Brief für meinen Bruder. – To je dopis pro mého bratra.
Wie viel hast du für das Buch bezahlt? –Kolik jsi zaplatil za tu knihu?
Für eine Woche fahren. – Jet na týden.
gegen – proti (nikoli místně)
Was hast du gegen ihn? – Co máš proti němu?
ohne – bez
Ohne meine Schwester macht es mir keinen Spaß. – Bez mé sestry mě to nebaví.
Podst.jméno po této předložce je často bez členu: ohne Geld – bez peněz
ohne Hilfe – bez pomoci

um – kolem, okolo, za, v (časově)
Er läuft um das Haus. – Běhá kolem domu.
Das Stadion ist um die Ecke. – Stadion je za rohem.
Sie kommt um 15 Uhr. – Přijde ve tři hodiny.

reklama