Préteritum modálních sloves

Préteritum modálních sloves

PRÉTERITUM MODÁLNÍCH SLOVES
(PRÄTERITUM – MODALVERBEN)

Slovesa modální(způsobová):
dürfen – smět
können – umět,moci
mögen – chtít, mít rád
müssen – muset
sollen – mít povinnost
wollen – chtít
a sloveso wissen – vědět

Způsobová slovesa a sloveso „wissen“ mají v préteritu koncovky stejné jako
slabá slovesa, ale mění zpravidla i svůj kořen:
-ztrácejí přehlásku (dürfen – durfte)
-mění kmen.samohlásku (wissen – wusste)
-mění souhlásku (mögen – mochte)

wissen
ich wusste
du wusstest
er,sie,es wusste!
wir wussten
ihr wusstet
sie,Sie wussten

Pozor na 3.os.jedn.čísla – je bez koncovky a tudíž je shodná s 1.os.j.č.

Schreib diese Sätze im Präteritum:
Er kann das Buch kaufen.
Ich muss oft viel lernen.
Willst du das wiederholen?
Sie soll alles aufräumen.
Wir dürfen nicht abschreiben. (opisovat)
Ich mag am meisten Pferde.
Weißt du das bestimmt?

Ordne die Sätze richtig zu und schreib vier kleine Dialoge:
(Können) du gestern fernsehen?   Nein, niemand (sagen) es uns.
(Wollen) Sie es kaufen?   Nein, das (sein) verboten. (zakázáno)
(Wissen) ihr das?   Nein, ich (haben) kein Geld.
(Dürfen) man dort baden?   Nein, ich (müssen) lernen.

Übersetz ins Präteritum:
Petra nesměla tancovat.
David chtěl všechno vyfotografovat.
Chtěl jezdit na kole.
Věděli jste to už včera?
Museli studovat 5 let.
Karolina nic nevěděla.
Jutta nesměla dělat chyby.
Nemohli to zaplatit.
Musel jsi to otevřít?
Pan Meier jí měl informovat.
Chtěl jsem jet rychle.
Tobiáš nemohl lyžovat.
Petra nesměla jít cvičit.

reklama