Přídavná jména v přísudku

Přídavná jména v přísudku

Přídavné jméno se může ve větě vyskytovat:
1.v přísudku
2.v přívlastku

Přídavné jméno v přísudku
– stojí na konci věty
– má pro všechny rody i obě čísla stejný tvar

Der Hund ist schnell.
Die Katze ist schnell.
Das Auto ist schnell.
Wir sind schnell.

Übersetz ( přelož):
Dům je nový.
Martin je malý.
Babička je stará.
My jsme hubení.
Panenka je hezká.
Čepice je bílá.
Tatínek je mladý.

Bilde Gegenteile ( tvoř protiklady):
alt x
dick x
richtig x
groß x
schnell x
schön x
schwarz x

reklama