Přivlastňovací zájmena – Mein, Dein

Přivlastňovací zájmena - Mein, Dein

2. PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA – MEIN, DEIN
( POSSESSIVPRONOMEN – MEIN, DEIN )

Jedná-li se o rod mužský a střední, má přivlastňovací zájmeno tvar „mein, dein“.
Když se jedná o rod ženský, má zájmeno tvar „meine, deine“.
( Přivlastňovací zájmena se skloňují jako člen neurčitý u podstatných jmen ).

reklama