Řadové číslovky

Řadové číslovky

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY ( ORDINALZAHLEN )

Tvoří se od základních číslovek příponami – od číslovky druhý do devatenáctý
příponou – te, od číslovky dvacátý příponou – ste.
Číslovky první a třetí se tvoří nepravidelně.
Používají se vždy ve spojení se členem nebo s jeho zástupcem (např.
přivlastňovací zájmeno) a skloňují se jako přídavná jména.

Řadovou číslovkou se udává i datum:
1. Der wievielte ist heute?
Heute ist der vierundzwanzigste November.
2. Den wievielten Tag haben wir heute?
Heute haben wir den vierundzwanzigsten November.
3. 1.května – am ersten Mai
12.prosince – am zwölften Dezember
Od 1. do 3.dubna – vom ersten bis dritten April

1.Dein Stundenplan – erzähl

Am Montag haben wir sechs Stunden – die erste Stunde – Matematik, die zweite……
Am Dienstag:
Am Mittwoch:
Am Donnerstag:
Am Freitag:

2. Der wievielte Monat ist das?

Beispiel: Der zehnte Monat ist Oktober.

……………………….ist Mai.
……………………….ist Januar.
……………………………….ist November.
……………………….ist Juni.
……………………….ist September.
……………………….ist April.
……………………….ist Dezember.

3.Kannst du richtig das Datum schreiben?

4.Schreib die Zahlen in Wörtern:
5. Tag -. 3. Jahr -.
9. Monat – 6. Stunde –
25.Schüler – 1. Stunde –

5. Weißt du es?
Mittwoch ist …………………Tag in der Woche.
Das Neujahr ist………………..Tag im Januar.
Der Silvestrtag ist…………………….Tag im Dezember.
Am…………………..…Juli beginnen Sommerferien.
Am……………………..feiern wir den Nikolaustag.

6. An diesen Tag…..
Beispiel: Am zwanzigsten Juni hat Lukas Geburtstag.
…………………………………………..beginnt das neue Jahr.
…………………………………………..ist der erste Frühlingstag.
…………………………………………..habe ich Geburtstag.
…………………………………………..beginnen die Sommerferien.
…………………………………………..gehen wir wieder in die Schule.
…………………………………………..ist der Heilige Abend.

reklama