Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (IMPERATIV)

Rozkazovací způsob tvoříme v němčině:
ve 2.os.jedn. čísla ( schreib! – piš!)
ve 2.os.množ.čísla (schreibt! – pište!)
v 1.os. množ.čísla (schreiben wir! – pišme!)
ve 3.os. množ.čísla –vykání(schreiben Sie! – pište!)

2.osoba jedn.čísla:

2. osoba množ. čísla:
Imperativ je stejný jako tvar slovesa ve 2. os. množ. čísla v přít.čase, ale bez
os.zájmene!
ihr kommt – kommt!
ihr schreibt – schreibt!

1.a 3.osoba množ.čísla(vykání)

Imperativ je stejný jako tvar slovesa v 1.a 3.os.množ.č.,ale osobní zájmeno stojí
za slovesem:
wir schreiben – schreiben wir!
Sie schreiben – schreiben Sie!
Při vykání je obvyklé spojení rozkazovacího způsobu s prosbou:
Sagen Sie es bitte noch einmal! – Řekněte to prosím ještě jednou.

Pomocná slovesa „haben“, „sein“ tvoří také rozkazovací způsob:
hab(e) keine Angst! – neměj strach!
Sloveso“sein“tvoří rozkaz nepravidelně:
sei! – buď   sei still! – buď zticha!
seid! – buďte!
seien wir! – buďme!
seien Sie – buďte!

Bildet Imperativ!

Übersetzt!
Čti pomalu! –
Piš na tabuli! –
Vstaňte! –
Jdi rychle! –
Buďte zticha! –
Nemluv! –
Otevřete sešity! –

Bittet!
Mluvte prosím pomalu!
Řekněte to prosím ještě jednou!
Zopakujte prosím tu větu!

Was sagt der Lehrer/die Lehrerin zu euch? (Übersetz!)
Schreib/schreibt das Datum an die Tafel!
Mach/macht das Buch/die Bücher zu!
Mach/macht das Heft/Hefte auf!
Setz dich! / Setzt euch!
Steh/steht auf!
Komm/kommt an die Tafel!
Lies/lest den Text vor!
Beantworte/beantwortet die Fragen!
Mach/macht das Licht an!
Mach/macht das Licht aus!
Hör/hört gut zu!
Wisch/wischt die Tafel ab!
Melde dich/meldet euch!
Bildet Gruppen!

reklama