Skloňování osobních zájmen

Skloňování osobních zájmen

SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
(PERSONALPRONOMEN – DEKLINATION)

Skloňování osobních zájmen:

Tvary 2.pádu se užívají velmi zřídka.

U zájmen 3.os.j.č.(er,sie,es) musíme dávat pozor na to, abychom se nedali
ovlivnit rodem v češtině.
Např.
Je nový(dům). Es (nikoli er) ist neu.
Je dobré(máslo). Sie (nikoli es) ist gut.

Ergänze das richtige Personalpronomen:
Dort fährt ein Auto. …………ist schnell und modern.
Ich habe einen Hund. …………heißt Alby.
Wo ist deine Schwester? ………….ist so lieb!
Unsere Jungen spielen Fußball. ………………spielen sehr gut.
Die Bluse ist sehr schön. Wie findest du…………..?
Stefan und Uwe sind meine Freunde. …………….gehen auch in die 7.A.
Das ist Thomas Meier. ………..kommt aus Hamburg.

Wie findest du……..? (4.p.)
Ergänze die richtige Form von Pronomen :
Ist dein Bruder klug? (chytrý) Ja, ich finde…………….klug.
Ist eure Lehrerin sympatisch? Ja, ich finde…………sympatisch.
Ist das Buch interessant? Ja, ich finde…………interessant.
Sind deine Schuhe noch modern? Ja, ich finde………….noch modern.
Sind deine Eltern tolerant? Ja, ich finde…………….tolerant.
Bin ich nicht zu dick? Nein, ich finde ……….,nicht zu dick.

Wer hat heute Geburtstag?
Ergänze die richtige Form von Pronomen:
Der Bruder Wir wünschen ihm alles Gute.
Meine Mutter Wir wünschen……….alles Gute.
Der Opa Wir wünschen……….alles Gute.
Ich Alle wünschen………alles Gute.
Das Mädchen Wir wünschen……….alles Gute.
Die Kinder Wir wünschen……….alles Gute.
Du Wir wünschen ………alles Gute.
Sie (vykání) Wir wünschen……….alles Gute.

Übersetzt:
Napíši ti dopis.
Napíši Vám dopis.
Gratulují mu k narozeninám.
Gratuluje mi k narozeninám.
Vidím je.
Vidíš mě?
Já tě nevidím.
Přijďte ke mně, p.Múllere!
Přijďte ke mně, děti!
Byl jsem u něj.
Byla u ní.
Byli u nás.
S námi.
S nimi.
Ten dárek je od ní.
Ten dopis je od něj.
Čekáme na tebe.
Čekáš ne mne?
Čeká na vás.

reklama