Skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (DEKLINATION DER ADJEKTIVE)

1. Po členu určitém:

V jednotném čísle přídavné jméno přibírá v 1.pádě všech rodů a ve 4.pádě rodu
ženského a středního koncovku –e.
V 2.a 3.pádě všech rodů a ve 4.pádě rodu mužského přibírá koncovku – en.
V množ.čísle přibírá přídavné jméno ve všech pádech koncovku –en.

Übersetz mit dem bestimmten Artikel:
malé dítě –
v novém domě –
do velké tašky –
pěkný svetr –
do nového domu –
stará škola –
k staré babičce –
červené boty –
s malými dětmi –

Ergänze die richtigen Endungen:
Wer ist d…….schön……..Frau mit d……rot……..Tasche?
Wer ist d…….alt……Mann mit d……dick…….Buch?
Wer ist d……klein…..Kind mit d…….schwarz..……Hund?
Wer ist d…….dick……Dame mit d…….weiß…..Hut?
Wer sind d……interessant……Männer mit d….blau…….Auto?

2.Po členu neurčitém:

V jednotném čísle přídavné jméno přibírá v 1.pádě všech rodů a ve 4.pádě rodu
ženského a středního koncovku členu určitého.
V 2.a 3.pádě všech rodů a ve 4.pádě rodu mužského přibírá koncovku –en.

Množné číslo nemá člen neurčitý – tzn. je bez členu a přibírá koncovky členu
určitého.
Stejné koncovky jako po členu neurčitém mají i přídavná jména po
přivlastňovacích zájmenech (mein, dein,…), po zájmenu kein a po určitých zákl.
číslovkách.

Übersetz mit dem unbestimmten Artikel:
sladký dort –
pěkné šaty –
ve starém obchodě –
kyselá jablka –
dlouhé vlasy –
do starého obchodu –
mladá žena –
starý pes –
s novými kamarády –
moje nové boty-
jeho velké auto –
pro nové kamarády –
tři malé děti –
deset šedých myší –

Ergänze den Text:
Male eine (grün) ……………Wiese(louka) mit einem (alt)………….Baum.
Rechts ist ein (oval)………..Teich(rybník) mit einer (braun)…………..Ente.
Auf der(grün)…………..Wiese links spielen zwei (klein)…………..Kinder.
Es ist warm, die Kinder haben nur (kurz)…………Hosen und (dünn)………..T-Shirts an.
Mit den Kindern spielt auch ein (groß, schwarz)………….Hund.
Am (blau)………….Himmel scheint die (gelb)…………..Sonne.

3.Bez členu:

Nejčastěji se takové příd.jméno vyskytuje v 1.a 4.pádě a má stejné zakončení
jako člen určitý.
Lieber Hans! Liebe Magda! Liebe Freunde!
Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht!

Příd.jména bez členu se velmi často používají ve spojení s podstatnými jmény
látkovými (potraviny, nápoje, jídla,..)
Grüner Tee, weiße Milch, frisches Wasser, kalte Getränke,…..

Übersetz ohne Artikel:
teplá polévka –
dobré kakao –
studená voda –
milý Petře! –
dobré ráno! –
pěkné počasí –
špatné počasí –
čerstvé maso –
černá káva –
světlé pivo –
český knedlík –
sladká hruška –
starý chleba –
kyselé jablko –

reklama