Smíšená slovesa

Smíšená slovesa

SMÍŠENÁ SLOVESA (Gemischte Verben)

Smíšená slovesa se jim říká proto, protože v préteritu i perfektu míchají prvky
slabých i silných sloves.
Od slabých sloves přebírají koncovky a od silných sloves změnu kmenové
samohlásky.
Patří k nim tato slovesa:

Znal jsem ho dobře. – Ich kannte ihn gut. Ich habe ihn gut gekannt.
Myslel jsem na Vás. – Ich dachte an Sie. Ich habe an Sie gedacht.

Schreib es im Préteritum und im Perfekt:
Der Kellner rennt den ganzen Tag.
Die Lampe brennt die ganze Nacht.
Wer bringt das Essen?

reklama