Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

STUPŇOVÁNÍ PŘÍD.JMEN A PŘÍSLOVCÍ (v postavení za slovesem)

Přídavná jména a příslovce mají schopnost prostřednictvím stupňovaných tvarů
vyjadřovat různou míru či stupeň vlastnosti.

1.Pravidelné stupňování
Ve 2.stupni přidáváme koncovku –er a ve 3.stupni předložku am a příponu
(e)sten.
U některých jednoslabičných příd.jmen a u příd.jména „gesund“ dochází
k přehlasování kmen.samohlásky ( a-ä , o-ö , u – ü )

Meine Mutti ist jung. Deine Mutti ist jünger. Evas Mutti ist am jüngsten.
Der März ist schön. Der Mai ist schöner. Der Juli ist am schönsten.

2.Nepravidelné stupňování
Některá příd.jména a příslovce se ve 2.a 3.stupni mění úplně.

Používání srovnávacích výrazů:
V 1.stupni se přirovnává pomocí spojek so – wie (tak – jako)
Meine Freundin ist so groß wie ich.

Ve 2.stupni se používá pro srovnání spojky als (než)

Meine Mutter ist größer als ich.
Bilde Komparativ und Superlativ:
schön –
langsam –
lang –
weit –
teuer –
gefährlich –
sauer –
dick –
gut –
süß –

Übersetz:
Želva je pomalá, lenochod (das Faultier) je pomalejší, šnek je nejpomalejší.
Pomeranč je kyselý, jablko je kyselejší, citron je nejkyselejší.
Jogurt je sladký, bombon je sladší, čokoláda je nejsladší.

Verbinde, was zusammen passt:
so klein wie   die Shorts
so kalt wie   die Maus
so groß wie   der Tee
so kurz wie   der Schnee
so schwer wie   das Schwein
so warm wie   der Elefant
so dick wie   der Walfisch

Übersetz:
Je větší než já.
Jsem starší než můj bratr.
Kůň je těžší než pes.
V zimě je chladněji než na podzim.
V létě je tepleji než na jaře.
Maso je dražší než zelenina.
Bonbony jsou levnější než čokoláda.

reklama