Vedlejší věty

Vedlejší věty

VEDLEJŠÍ VĚTY (NEBENSÄTZE)

V souvětí podřadném je vždy jedna věta hlavní a minimálně jedna věta vedlejší.
Pořádek slov ve vedlejší větě se řídí následujícími pravidly:

1.Na začátku věty vedlejší stojí VŽDY SPOJKA nebo vztažné zájmeno (der,
die, das, die – který, která, které, kteří) nebo jiný spojovací výraz ( wann, wo,
wer, wohin,….)

2.Po spojce následuje PODMĚT, pak ostatní části věty a URČITÝ SLOVESNÝ
TVAR( sloveso v časovaném tvaru) STOJÍ AŽ NA KONCI VĚTY!
Er bleibt zu Hause, weil er seine Aufgabe macht.
Er bleibt zu Hause, weil er noch lernen muss. (se způsobovým slovesem)
Er bleibt zu Hause, weil er heute in der Schule eine Fünf bekommen hat.
(s perfektem)
Er ist zu Hause geblieben, weil er Deutsch gelernt hat. (s perfektem)

3.Je-li sloveso v přísudku s odlučitelnou předponou, ve vedlejší větě se tato
předpona neodlučuje – tzn. stojí na konci věty před slovesem a píše se s ním
dohromady.
Ich weiß nicht, ob er einkauft.
Mein Bruder sagt, dass er unser Kinderzimmer aufräumt.

4.Začíná-li souvětí větou vedlejší, stojí v následující větě hlavní NA PRVNÍM
MÍSTĚ SLOVESO a teprve za ním podmět.(tzn. Věta vedlejší končí slovesem a věta
hlavní začíná slovesem)
Wenn ich gesund bin, gehe ich turnen.
Weil er krank ist, muss er im Bett liegen.

1.Ergänz die Nebensätze:
Die Sonne scheint schön. – Ich bin froh, dass…
Die Vögel singen. – Ich bin froh, dass……
Ich habe eine tolle Familie. – Ich bin froh, dass….
Ich bin gesund. – Ich bin froh,dass…
Mein Leben ist so schön. – Ich bin froh, dass…
Du bist mein Freund. – Ich bin froh, dass…

2.Warum ist so dass?
Beispiel:Warum arbeitet man heute nicht? (Ein Festtag sein) – Weil heute ein Festtag ist.

Warum steht das Auto vor dem Haus? (keine Garage)

Warum ist der Zug noch nicht da? (eine Verspätung)

Warum gehen die kleinen Kinder in den Kindergarten? (Eltern arbeiten müssen)

Warum machst du diesen Test? (Deutsch üben müssen)

Warum ist das Fenster kaputt? (die Jungen Fußball spielen)

3.Wann bin ich glücklich?
Beispiel: Wenn ich nicht allein bin.
Es regnet nicht. –
Heute ist keine Schule. –
Ich kann mit meinen Freunden ausgehen. –
Meine Freundin ruft mich an. –

4. Ein Quiz
Beispiel: Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? – Weißt du, wie die Hauptstadt der Schweiz
heißt?

Wie heißt die größte Insel der Welt?

Wo leben die Kängurus?

Wer hat das Märchen Rotkäppchen geschrieben?

Wie viele Bundesländer hat Deutschland?

Wann feiert man den Valentinstag?

5.Übersetz:
Ptá se, zda s ním půjdu do kina.
Moje maminka je často unavená, protože velmi mnoho pracuje.
Když mám čas, poslouchám rád hudbu.
Nejedu k babičce, protože se musím učit.
Ptám se ho, co rád čte.
Když nechce jít Hans do kina, nepůjdu také.
Děti říkají, že mají nakoupit.
Protože pršelo, museli jsme zůstat doma.

reklama