Vyjadřování záporu

Vyjadřování záporu

VYJADŘOVÁNÍ ZÁPORU

1. záporka nein – samostatná záporná odpověď, opak souhlasu „ja“
Ist Peter in der Klasse ? NEIN.

2. záporka nicht – stojí za slovesem,co nejblíže konci věty, neguje jednotlivé
větné členy nebo celou větu.
Wir lernen NICHT gern.
Wir sind NICHT in der Schule.

3. záporka kein – stojí před podstatným jménem a skloňuje se jako člen
neurčitý.

Das ist KEIN Ball. – To není (žádný)míč.
Das ist KEINE Puppe. – To není (žádná) panenka.
Das ist KEIN Lineal. – Ta není (žádné) pravítko.

Antworte ( odpovídej):
Beispiel: Ist das ein Ball? Das ist doch kein Ball, das ist eine Tasche.
(příklad)
Ist das ein Lineal? ( ne,kružítko)
Ist das eine Schere? ( ne,tužka)
Ist das ein Teddy? ( ne,panenka)
Ist das ein Stuhl? ( ne, stůl)
Ist das ein Bleistift? ( ne,propiska)

Übersetz ( přelož ):
Je to tvůj sešit? Ne. My necvičíme rádi.
Je tvoje teta zde? Ne. To není žádná lavice.
My nezpíváme. To není žádná kniha, to je sešit.

reklama