Způsobová slovesa

Způsobová slovesa

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA
(MODALVERBEN) OPAKOVÁNÍ

1. němčina má 6 způsobových sloves:
dürfen – smět
können – umět, moci
mögen – mít rád, chtít rád
müssen – muset
sollen – mít povinnost
wollen – chtít
wissen – vědět
jako způsobová slovesa se časuje i

2. časování způsobových sloves:
– v jednotném čísle změna kmenové samohlásky ( kromě sollen)
– 1.a 3.os. je bez koncovky a jsou tudíž stejné
– množ.číslo se časuje pravidelně
dürfen – ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie (Sie) dürfen
Ergänz weiter:
können – ich kann, du ……………………………………………………
mögen – ich mag,…………………………………………………………
müssen – ich muss,……………………………………………………….
sollen – ich soll,……………………………………………………………
wollen – ich will,…………………………………………………………..
wissen – ich weiß,…………………………………………………………

3. pokud je ve větě kromě zp. slovesa ještě určité sloveso, stojí na konci věty ve
tvaru infinitivu
z.B. Ich kann gut schwimmen.
Dürfen wir heute ins Kino gehen?

Ergänze die fehlenden Modalverben:

reklama