Způsobová slovesa

Způsobová slovesa

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA ( MODALVERBEN )

Němčina má 6 způsobových (modálních) sloves:

1.dürfen – smět
2.können – umět, moci
3.mögen – mít rád, chtít rád
4.müssen – muset
5.sollen – mít povinnost
6.wollen – chtít
wissen – vědět ( není způsobové sloveso, ale časuje se stejně)

Tato slovesa mají v jednotném čísle nepravidelné časování:
– v jednotném čísle dochází ke změně kmenové samohlásky( vyjímka:
sollen)
– 1. a 3. osoba j. č. je bez koncovky – mají tudíž stejný tvar
Množné číslo se skloňuje pravidelně.

1. Ergänzt das Modalverb „müssen“:
Wir………………heute zu Hause bleiben. Peter…………..um vier gehen.
……………du oft aufräumen? Ja, am Montag und am Sonntag…………….ich immer
Ordnung machen. Ich bin krank, ich……………Tee trinken. ………………….ihr heute
Hausaufgaben machen? Nein, aber am Dienstag ……………..wir immer etwas schreiben.
Kinder………………..lernen. Meine Freundin………………mit dem Bus zur Schule fahren.
2.Übersetzt:

1.Musíme se učit.
2. Musím jít k lékaři.
3. Smíš jít do kina?
4. Děti se smějí dívat na televizi.
5. Umíte plavat, pane Müllere?
6. Umíte plavat, děti?
7. Mohu jít do města?
8. Můžeme být doma?
9. Děti mají rády čokoládu.
10. Já mám rád jablka.
11. Máme pomáhat doma.
12.Mám nakoupit?
13. Petr nechce jít do školy.
14. Chcete polévku, děti ?
15. Víš to?
16. Já to nevím.
17. Oni nic neví.
18. My víme všechno.

reklama