Zvratná slovesa

Zvratná slovesa

ZVRATNÁ SLOVESA(REFLEXIVE VERBEN)

Např. :
sich freuen – těšit se
sich setzen – posadit se
sich wünschen – přát si

Ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná i v němčině – např.
ptát se – fragen
učit se – lernen
hrát si – spielen

Zvratné zájmeno „sich“ je při časování pouze ve 3.osobě obou čísel.
V 1. a 2.osobě obou čísel ho nahrazujeme osobním zájmenem příslušné osoby
ve 3. nebo 4.pádě. Zvratné sloveso stojí v akuzativu (4.p.), je-li samo
gramatickým předmětem v tomto pádě – např. ich freue mich (těším se). Je-li
předmětem v akuzativu jiný výraz (podst.jméno), je zvratné sloveso
v dativu(3.p.) – např. ich wünsche mir ein Buch.(přeji si knihu)

Někdy se může jedno zvratné sloveso použít jak v akuzativu, tak v dativu- např.:

Ergänze das Reflexivpronomen im Dativ oder Akkuzativ:
sich waschen – mýt se, mýt si….
sich kämmen – česat se, česat si….
sich schminken – malovat se, malovat si….
sich setzen – posadit se, posadit si….
Ich wasche……………täglich in der Badewanne.
Vor dem Essen wasche ich ………….meine Hände.
Kämmst du………..ordentlich?
Ich kämme……………die Haare immer vor dem Spiegel.
Ich schminke…………noch das Gesicht.
Schminkst du ………….vor der Party auch?
Sie setzt ………….neben dich.
Er setzt…………den Hut auf den Kopf.

Ergänze die Reflexivpronomen:
Ich interessiere ………..für Sport.
Mein Bruder interessiert……….für Computer.
Meine Eltern interessieren ……….für Politik.
Meine Schwester kauft……..neue Schuhe.
Sie fragt: Kaufst du ………auch neue Schuhe?
Meine Mutter freut ……..auf das Wochenende.
Ich freue ………auf die Ferien.

reklama