Měření délky

Měření délky

Měření.

Některé vlastnosti věcí, látek nebo jevů lze změřit. Měřit můžeme
např. délku, hmotnost, objem, teplotu a čas.

Měření délky.

Abychom dokázali na takové otázky odpovědět, musíme umět měřit
délku.

V dávných dobách lidé měřili délku pomocí rozměrů lidského těla.
Měřili na stopy, palce, lokty, pídě, sáhy…

Tyto jednotky byly nejednotné a v různých zemích různě velké. Aby
všechna měření, ať jsou prováděna kdekoliv a kýmkoliv, byla
srovnatelná, používáme v civilizovaném světě mezinárodní soustavu
jednotek. Mezinárodní dohodou byl za základní jednotku délky zvolen
metr ( značka m ).

K měření délky používáme různá délková měřidla.

Postup při měření délky.

1) Nejprve si zvol správné měřidlo.
2) Přilož měřidlo nulou na začátek měřeného předmětu.
3) Měřidlo přilož těsně k předmětu.
4) Uvědom si jednotky.
5) Zjisti údaj na stupnici, který je na konci předmětu.
6) Při čtení se na stupnici dívej kolmo.

Jednotky délky.

Pamatuj si!!!

reklama