Bezpečné chování na silnici

Bezpečné chování na silnici

Úkol č.1: Přečti si pravidla pro bezpečný pohyb na komunikaci:

A) CHůZE NA CHODNÍKU ČI NA VOZOVCE

   • Pokud můžeš jít po chodníku či stezce pro chodce, musíš ji využít
   • Pokud chodník chybí nebo je neschůdný, musíš jít po levé straně vozovky

B) PŘECHÁZENÍ VOZOVKY

Pokud je blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem (přecházej
jen na zelenou), přechod pro chodce, nadchod či podchod označených
dopravními značkami, chodec musí přecházet pouze na těchto místech

Je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k vlastní ose – nejkratší cestou

Když přijdeš k vozovce, nejprve se zastav

Než vstoupíš na vozovku, rozhlédni se doleva, doprava a doleva

Pokud nic nejede, můžeš přejít. Na vozovce se nezdržuj a znovu se
rozhlédni

Pokud jede auto, můžeš přejít jen tehdy, když svým přecházením
nedonutíš řidiče vozidla měnit směr a rychlost jeho jízdy

Nesmíš však přejít silnici před blížícím se vozidlem, které je blízko

!!!Chodec nemá před vozidly absolutní přednost!!! Pokud jede vozidlo,
raději počkej a neriskuj.

Pamatuj, že chodec musí být vidět, ale také být viděn! Důležité je nosit
reflexní prvky zvlášť při snížené viditelnosti (za šera, tmy, v mlze, dešti,
sněžení, svítání, soumraku), a když jdeš po vozovce. Můžeš svítit
baterkou.

C) KOMU MUSÍ DÁT CHODEC PŘEDNOST

   • Tramvaji
   • Vozidla s právem přednostní jízdy (sanitka apod.)

D) CHODEC NESMÍ:

   • Překonávat zábradlí či jiné zábrany na vozovce
   • Přecházet, jede-li vozidlo příliš blízko něj – pokud by řidič vozidla musel
    kvůli chodci měnit rychlost a/či směr jízdy
   • Přecházet, pojede-li po komunikaci vozidlo s právem přednostní jízdy
    (sanitka, hasiči, policie apod.)
   • Nikdy do nikoho nestrkej a nehoň na vozovce ani blízko ní

Úkol č. 1: Bav se s kamarádem o tom, kdo je to chodec. Jsi Ty
chodec?

Úkol č.2: Nyní si přečti, kdo všechno může být chodec.

CHODEC JE OSOBA, KTERÁ

   • Jde běžnou chůzí po chodníku či silnici
    (komunikaci)
   • Tlačí/táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro
    invalidy, ruční vozík
   • Vede jízdní kolo, motocykl, psa
   • Osoba na vozíku pro invalidy
   • Se pohybuje na lyžích či kolečkových bruslích

Úkol č. 3:Chodíš denně do školy? Kam ještě chodíš? Pobav se o tom,
na co bys měl dávat pozor při pohybu ve městě – na chodníku, u
silnice, na přechodu pro chodce, na silnici, kde přechod není.

Úkol č. 4: Podívej se na mapu. Tvým úkolem je dostat se z místa
TELEFON do ŠKOLY.

Kolikrát musíš přejít silnici? Okolo kterých budov vede Tvá cesta?

Moje cesta do školy z místa TELEFON do ŠKOLY vede
okolo…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Úkol č. 4: Zamysli se nad svou cestou do školy. Kudy vede? Musíš
přecházet silnici? Kolikrát? Na co musíš dávat při přecházení silnice
pozor? Cestou do/ze školy, když půjdeš s rodičem, si zaznamenávej
přechody pro chodce, semafory, značky důležité pro chodce.

Jaké jsou to značky? Umíš je pojmenovat?

Úkol č. 5: Podívej se na značky, které by chodec měl znát a řídit se
podle nich. Nauč se je.

Pokud Tě zajímá, co znamenají jednotlivé značky, přečti si
informace na dalších stránkách. 

Úkol č. 6: Je na obrázcích vše v pořádku?

Úkol č.7: Nakresli svou cestou do školy od místa Tvého bydliště
(mapu podobnou jako ve cv. č. 3). Zaznamenej do ní všechny
přechody pro chodce, značky, které musíš jako chodec znát a
dodržovat pravidla. 

reklama