Druhá světová válka

Druhá světová válka

1. Doplň správně do textu, můžeš využít nápovědy pod textem:

České země byly v březnu roku ________ připojeny k _________, začaly se
nazývat _____________ Čechy a Morava. Nad Pražským hradem zavlála vlajka
s německým znakem – _________________. Prezident Edvard _________
odešel do ___________, odkud organizoval odboj proti německým okupantům.
Velkou moc měla armáda a tajná policie. Používali kruté násilí, byly odstraněny
dosavadní svobody a svobodně smýšlející lidé byli zatýkáni, vězněni a posíláni
do _______________ táborů.
Beneš, Anglie, hákovým křížem, koncentračních, 1939, protektorát, Německu

2. V tajence této křížovky najdeš, jak se nazývala tajná německá policie:

1. Druhé jméno 1. československého prezidenta
2. Ve kterém evropském státě bojovali i čeští letci?
3. Část území, které Československo ztratilo na základě dohody v Mnichově?
4. Název českých zemí za okupace Německa
5. Jaké označení museli nosit Židé?
6. Některé potraviny a zboží se dalo koupit pouze na zvláštní …., které se
lidem vydávaly v omezeném počtu

3. Doplň text:

Německo napadením _________ rozpoutalo v září ________ druhou světovou
válku. Postupně napadlo další státy __________, Sovětský svaz a letecky
zaútočilo na __________. Okupanti chtěli vyvolat strach, uzavřeli
____________ české vysoké školy. Pár studentů bylo popraveno a více než tisíc
odvlekli do _________________. Z Anglie byla vyslána skupina našich
________________, dva z nich provedli v květnu _______ v Praze vražedný
útok – _________ na německého velitele protektorátu ________________. Ten
krutě likvidoval český odboj a organizoval vyvražďování Židů.

Francii, Polska, Anglii, 1939, 17. listopadu 1939, atentát, 1942, parašutistů, koncentračního tábora, R. Heydricha

4. Vylušti přesmyčky. Tyto vesnice byly vypáleny po úspěšném atentátu
na R. Heydricha.

DILIEC ______________________

KYŽÁLE_____________________

Vyhledej si více informací o těchto událostech na internetu:

reklama