Josef II.

Josef II.

Josef II. byl nejstarším synem Marie Terezie a pokračoval v její rozumné vládě. Jeho matka dbala na jeho vzdělání a výchovu a často získával zkušenosti i vědomosti v cizině. Tam se také seznámil s novým myšlenkovým směremosvícenstvím. Byl prvním vladařem, který nosil obyčejnou vojenskou uniformu a hodně cestoval po svých zemích. Mnohými šlechtici byl posměšně nazýván „selským císařem“. Vládl jen deset let, ale učinil mnoho změn, kterými zlepšil život prostého lidu. Sám však šťastný nebyl, protože mu brzy po svatbě zemřela manželka i obě dcery. Za své vlády navázal na reformy své matky a prosadil mnohé další.

Reformy Josefa II.

-Zavedl jedinou úřední řeč- němčinu
-Toleranční patent (1781)- zrušil náboženskou nesvobodu
-Zrušení nevolnictví- všichni si jsou rovni před zákonem
(lidé se mohli stěhovat a pracovat podle své volby)
-Omezení cenzury- znamenalo větší svobodu tisku
-Rušil mnohé kláštery, přeměňoval je na sirotčince, nemocnice a
ústavy pro chudé

Titulní list Patentu o zrušení nevolnictví

reklama