Lidé a čas

Lidé a čas

1. Seřaď v tabulce čísla a vyjde ti tajenka.
a) od největšího po nejmenší

b) vyber pouze násobky 2 a seřaď je od nejmenšího po největší

c) od nejmenšího po největší

2. Které historické památky znáš v Třebíči a okolí?

3. Do rámečku zapiš zkratkou
M – minulost,
S – současnost,
B – budoucnost.

reklama