Lidské tělo

Lidské tělo

LIDSKÉ TĚLO

1. VYSTŘIHNĚTE NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TĚLA A NALEPTE JE
K PŘÍSLUŠNÝM ČÁSTEM OBRÁZKU. KLUKY A HOLKY VYBARVĚTE.

2. PŘEČTI SI BÁSNIČKU, KTERÁ TI POMŮŽE SPRÁVNĚ PŘIRADIT
NÁZVY K PRSTŮM NA RUCE.

JEDEN JE JEŠTĚ MALÝ,

DRUHÝ ZLATEM OMOTANÝ,

TŘETÍ DLOUHÝ JAKO HAD,

ČTVRTÝ UKAZUJE RÁD,

PÁTÝ TLUSTÝ JAKO DVA PRSTY.

3. DOKÁŽEŠ VYSTŘÍHNOUT, DOLEPIT A NAZVAT ČÁSTI OBLIČEJE?
OBRÁZEK SI MŮŽEŠ VYBARVIT. 

4. VYSTŘÍHNI ČÁSTI DÍVKY, SLOŽ JEJÍ POSTAVU A NALEP JI DO
OBDÉLNÍKU NA DALŠÍ STRÁNCE. OBRÁZEK MŮŽEŠ VYBARVIT.

5. VYPIŠ ČÁSTI TĚLA, KTERÉ JSI NALEPIL.

VÝVOJ ČLOVĚKA
PŘEČTI SI VÝVOJOVÉ OBDOBÍ ČLOVĚKA A DOPLŇ, CO JE NA
OBRÁZKU:

reklama