Naše třída

Naše třída

Doplň text:

PŘEDMĚTY VE ŠKOLE
Napiš do rámečku názvy předmětů:

Spojte správně, co se učíte v těchto předmětech:

TŘÍDNÍ PRAVIDLA
Úkol: Jak se máme správně chovat nám říkají třídní pravidla. Vyber ta pravidla,
kterými se máme řídit. Domaluj k nim SMAJLÍKY.

reklama