Nervová soustava

Nervová soustava

Co je nervová soustava?

Nervová soustava řídí všechny funkce organismu od chůze, řeči, řeči, vidění, slyšení a dýchání. Je to síť složená z tisíců cest, které se nazývají nervy. Ty vedou signály mezi nejrůznějšími částmi těla a orgány směrem do řídícího centra a zpět.Toto řídící centrum našeho těla je mozek. Mozek je spojen s ostatním tělem další částí nervové soustavy- míchou.

Mozek nikdy nespí. I když je celé tělo mozek v klidu, řídí činnost srdce, dýchání, tělesnou teplotu, trávící systém a další procesy v našem těle. Je daleko složitější než nejvýkonnější počítač. Nejdůležitější nerv je, že dává každému z nás schopnost myslet, učit se, tvořit, snít, být šťastný nebo smutný, cítit radost i strach. mícha

Je uložený v mozkové části lebky, která ho chrání. Je veliký asi jako grapefruit,
je rozdělený na dvě polokoule, má růžově šedou barvu a váží asi 1,4 kg. Jeho povrch je zprohýbaný, mozková tkáň je velmi měkká a je protkaná velkým množstvím cév. Tvoří jej nervové buňky – neurony. Těchto neuronů je asi 100 miliard.

Mozek má 3 části
• mozkový kmen
• mozeček
• velký mozek

Velký mozek tvoří největší část mozku. Na jeho povrchu je mozková kůra. V ní je místo nejvyšší nervové činnost- myšlení. Mozkový kmen řídí základní životní funkce,
jako je tlukot srdce, dýchání, polykání a vylučování. Mozeček ovlivňuje centrum rovnováhy.

Mícha je svazek nervů tlustý jako malíček a dlouhý asi 45 centimetrů. Je uložena v páteřním kanále. Míchou probíhají všechny signály mezi mozkem a tělem. Její růst skončí, když je nám pět let. Při poranění míchy může dojít k ochrnutí.

Nervy přenášejí vzkazy mezi centrální nervovou soustavou a tělem. Každý nerv se skládá z mnoha nervových buněkneuronů. Neuron vypadá jako brouk s pavoukovitýma nohama a
dlouhým ocáskem. Nerv tvoří svazky tisíců neuronů. Tyto neurony jsou spojeny jako korálky na niti a tvoří tak celý nervový systém. Většina buněk se během života obnovuje, neurony se však neobnovují a musí nám vydržet po celý život. Rychlost signálů, které nervová vlákna vysílají, je od 4 kilometrů za hodinu do 400 kilometrů za hodinu. V těle máme 43 párů hlavních nervů. Jejich délka se pohybuje od zlomků centimetrů až po jeden metr.

ZÁHADA LIDSKÉHO MOZKU

Dokážeš přečíst následující větu?

V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE
UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ
PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY
BLYA PNRVÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM
MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO
PŘOÁD BEZ PORLBÉMŮ PEŘČETŠ.
JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ
PENSÍMO,
ALE SVOLO JKAO CLEEK.

Vyber z nabídky správné údaje a zapiš je k pojmu mozek nebo nervy.

Spojují mozek a míchu, vysílá tělu příkazy, je v lebce, je jimi
protkáno tělo, kontrolní centrum těla, vedou k mozku příkazy, myslí,
pamatuje si, na jeho povrchu je mozková kůra,

Nejrychlejší vzruch, například bolestivý podnět vznikající v kůži a upozorňující na ohrožení, probíhá rychlostí větší než 100 metrů za sekundu.

Když hraje hráč na kytaru, mozek vysílá každou vteřinu prostřednictvím motorických nervů tisíce nervových signálů do svalů paží, rukou a prstů a řídí pohyb s úžasnou rychlostí a precizností.

Představ si, že můžeš vidět dovnitř mozku, aniž bys musel otevřít lebku. Umožňují to speciální přístroje řízené počítačem. Napomáhají tak vědcům a lékařům zjistit, co je v mozku poškozeného nebo jak mozek pracuje.

reklama