Peněžní ústavy banky

Peněžní ústavy banky

Peněžní ústavy – komerční (obchodní) banky

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je
shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici
a nastavováním úroku zhodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a
zprostředkovává využití dočasně volných zdrojů. Provozování těchto služeb je regulováno
státem. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu
dozoru, který většinou vykonává centrální banka.

Historie

V dávných dobách se bohatá část společnosti obávala o své úspory a hledala pro ně úkryt –
bezpečnou úschovu. Protože za spolehlivé považovali chrámy, tak do nich začali odnášet
peníze, které nepotřebovali k okamžité spotřebě.

V antickém Řecku se bankovní operace počaly přesunovat mimo církevní objekty. Velký
rozmach pro bankovnictví přišel v období starověkého Říma. Z této doby pochází slovo
banka, které má původ v latinském slově “il banco”. Význam toho slova je lavice nebo stůl,
na nichž byly prováděny finanční transakce.

Ve středověké Evropě je počátek výrazného úspěchu židovských bankéřů. Křesťanství totiž
zakazovalo půjčovat peníze na úrok, zůstalo tak volné pole, které židé pohodlně s elegancí
ovládli. Ti to hned využili a zakládali banky. Lidé si od nich půjčovali peníze a do zástavby
dávali nějaké cenné předměty např. (náušnice, prstýnky atd). Kolem 15. stol. došlo ke
zvýšeným úmrtím židů, kteří měli značný majetek. Jejich zabití u lidí vyvolávalo nepokoje,
neboť za zabití žida nehrozil žádný trest a nevyřízené účty (včetně majetku v zástavbě)
propadly dlužníkovi zpátky.

U muslimů platí dodnes zákaz půjčené peníze zatěžovat úrokem, proto islámské banky
fungují na jiných principech.

Průmyslová revoluce přinesla potřebu většího množství finančních služeb a ústavů. V tomto
období nastal rozmach bankovnictví, který celý obor nasměroval k vývoji do jeho dnešní
podoby.

Rozdělení

Obchodní banky mohou být buď univerzální, to znamená, že poskytuje široký rejstřík
bankovních služeb. Nebo se mohou dělit podle specializace, poskytují služby občanům nebo
poskytují služby firmám. Existují také banky specializované podle činností (hypoteční
banka).

Obchody bank

• aktivní

    • úvěry – poskytování půjček

• pasivní

    • vedení účtů
      o vydávání platebních karet (kreditní nebo debetní)

Komerční (obchodní) banky poskytují hlavně tyto služby:
• zprostředkování bezhotovostního platebního styku (placení převodem z účtu jednoho
zákazníka na účet jiného)
• úschova cenných předmětů
• směnárenská činnost
• poradenské a zprostředkovatelské služby
• přijímání vkladů
• poskytování úvěrů
• zabezpečení obchodů na kapitálových a peněžních trzích
• emise peněz

reklama