Peníze

Peníze

Peníze „pasiva“

Pokud se nám peníze nedostávají a nechceme se s tím smířit, máme možnost tento nedostatek
vyřešit – peníze si půjčíme. Musíme se jen dobře rozhodnout o jaký typ pasiva půjde, tj.
u koho a za jakých podmínek si peníze půjčíme. Různá pasiva mají různé vlastnosti, a tedy
různé výhody a nevýhody.

Úvěr (půjčka)

Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků (půjčka) věřitelem (bankou)
dlužníkovi (nám), a to na principu návratnosti. Dlužník je ochoten za tuto půjčku po uplynutí
nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Poskytování
úvěrů patří mezi základní činnosti bank, je to hlavní položka jejich aktiv, která jim zajišťuje
příjmy. Banka si zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. Naopak nás musí zajímat
tyto základní údaje o úvěru:

• jistina: částka, kterou sis půjčil
• úrok: o kolik celková částka, kterou máš vrátit, převyšuje jistinu
• splatnost: jak rychle musíš úvěr splatit
• vedlejší výdaje: jsou to různé poplatky: za poskytnutí úvěru, za vedení úrokového
účtu, za zasílání výpisů z účtu…

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které vyjadřuje celkovou nákladnost úvěru,
tj. roční úrokovou míru i poplatky.

Pokud chceš, aby vše dopadlo dobře, musíš u všech nabídek na čerpání úvěru nejdříve pečlivě prozkoumat všechny podmínky – lhůty, pokuty neboli sankce při porušení smlouvy, způsoby řešení sporů – a ověřit, že tyto podmínky jsou jasné a že nejsou pro tebe nevýhodné. Nesmí tě odradit ani to, že jsou psány maličkým písmem apod. Po podpisu je pro tebe vše závazné. Potom tě neznalost něčeho neomlouvá. Naopak je třeba vědět, že protistrana na sebe bere riziko, že ji půjčené peníze už nevrátíš, a tak pokud protistrana vyhodnotí tebe (dlužníka) jako nepříliš bonitního, může požadovat vysokou úrokovou míru nebo poskytnutí půjčky zcela odmítnout. Mnohé banky v současné době v úvěrových registrech sdílejí údaje o svých dlužnících a poskytnutých úvěrech.

Hypotéka
Hypotéka je zvláštní druh úvěru, který má dva základní znaky:

• peníze získané tímto druhem úvěru lze použít jen na výstavbu nebo rekonstrukci
vlastního bydlení (hlavní rozdíl mezi stavebním spořením)
• pokud dlužník přestane splácet, banka má právo získat nesplacenou část úvěru
prodejem zástavy, tj. předem smluvně dohodnuté nemovitosti, kterou dlužník vlastní,
pokud dlužník nabídne svou nemovitost jako zástavu, provede se o tom zápis
do Katastru nemovitostí tak, aby dlužník nemohl nabídnout tutéž zástavu pro více
úvěrů.

Kreditní karta
Kreditní karta umožňuje používat k bezhotovostním platbám (až do předem dohodnutého
limitu) peníze, které klient vlastně nemá, tj. pomocí karty si je půjčuje od banky. Následně je
klient povinen začít takto vzniklý úvěr splácet. Úvěr se u většiny kreditních karet zpočátku
neúročí. Pokud však klient úvěr během bezúročné doby nesplácí (obvykle zhruba 5-7 týdnů),
nesplacená část úvěru se začne úročit poměrně vysokou úrokovou mírou.

Kontokorent
Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat
z účtu peníze (tzv. kontokorentní úvěr) i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost.
Banka tedy klientovi v takovém případě operativně potřebné finanční prostředky půjčí a klient
smí „jít do mínusu“.

Leasing
Leasing je pronájem věci, tj. věc zůstává ve vlastnictví pronajímatele (například prodejce
automobilu nebo finanční společnosti, která automobil zakoupila, aby ho mohla nabízet
na leasing). Nájemce platí pronajímateli pravidelně dohodnutou částku. Pokud tedy nemáme
peníze na zakoupení věci, můžeme ji užívat v podobě leasingu. Po skončení leasingu si
pronajímatel věc vezme zpět, nebo – pokud se tak dohodnou – ji prodá nájemci.

Zastavárna
Zastavárna je firma, která poskytne zájemci půjčku, pokud od něj dostane do zástavy cenný
předmět (mobil, elektroniku, zlatý šperk, apod.). Částka, kterou musí dlužník zastavárně
později vrátit, aby zastavený předmět dostal zpět, smluvně dohodnutým způsobem roste,
obvykle tempem 5% za každých 8 dní.

Novomanželská půjčka
Na novomanželskou půjčku mají nárok nejen novomanželé, ale také osoby žijící ve společné
domácnosti či samostatné osoby, starající se nejméně o jedno nezletilé dítě. Osoby, které o
novomanželskou půjčku žádají, nesmí vlastnit žádnou nemovitost. Půjčky nabízí banky i
nebankovní společnosti. Podmínky mezi různými půjčkami se mohou značně lišit, a proto je
třeba pečlivě zvážit, která půjčka se vyplatí. Tyto novomanželské půjčky se odlišuje od
dřívější novomanželské půjčky (za socialismu), která byla bezúročná.

reklama