Podzim

Podzim

1. PROMĚNY V PŘÍRODĚ

PŘÍRODA SE NÁM ZBARVUJE DO PODZIMNÍCH BAREV. JAKÉ TO JSOU BARVY? DOPLŇ
CHYBĚJÍCÍ PÍSMENA A POLÍČKO VYBARVI ODPOVÍDAJÍCÍ BARVOU.

Z LISTNATÝCH STROMŮ OPADÁVAJÍ LISTY. SPOJ LIST KE SPRÁVNÉMU STROMU.

NĚKTEŘÍ PTÁCI ODLÉTAJÍ DO TEPLÝCH KRAJIN. VYBARVI JE

2. PRÁCE NA ZAHRADĚ.

POJMENUJ NÁŘADÍ, KTERÉ POUŽÍVÁME NA ZAHRÁDCE.

SKLÍZÍME OVOCE. VYBARVI, KTERÉ OVOCE SKLÍZÍME U NÁS NA ZAHRADÁCH

3. MĚNÍ SE POČASÍ

ZAKROUŽKUJ POČASÍ, KTERÉ JE OBVYKLÉ PRO PODZIM.

ŠKRTNI, CO SI URČITĚ NEOBLEČEŠ NA PODZIMNÍ PROCHÁZKU

4. ZÁBAVA NA PODZIM.

VYMALUJ SI DRAKA, KTERÉHO MŮŽEŠ POUŠTĚT VE VĚTRNÉM POČASÍ

reklama