Pojištění

Pojištění

I když se to možná na první pohled nezdá, jedním z aktiv je i pojištění, které si člověk platí,
aby dostal od pojišťovny určitou peněžní částku v případě, že má smůlu a vznikne u něho
pojistná událost – nabourá cizí auto, onemocní, zlomí si nohu, vytopí sousedy, jeho dům bude
zaplaven v důsledku povodní, atd.

Pojišťovny

Pojišťovny jsou instituce, které na komerční bázi, tzn. za úplatu, s cílem dosáhnout zisku,
poskytují podnikatelům, ale i občanům ochranu před rizikem. Pojišťovny v ČR jsou zřizovány
v rámci koncesního systému, tzn. žádná organizace nemůže podnikat v pojišťovnictví
bez povolení státního orgánu. Toto povolení v ČR uděluje Česká národní banka, která také
vykonává dohled. Před podáním žádosti je třeba složit peněžní prostředky v určité výši,
protože každá nově vznikající pojišťovna musí být dostatečně kapitálově vybavena, aby hned
od počátku mohla vyplácet pojistné plnění. Kromě tuzemských mohou mít v ČR zastoupení i
zahraniční pojišťovny. Některé druhy pojištění mohou poskytovat i banky, spořitelny,
případně cestovní kanceláře.

Základní druhy pojištění

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: hradí škody na zdraví,
nebo na majetku, které pojištěný neúmyslně způsobí svým vozidlem někomu jinému. Tento
typ pojištění je povinné ze zákona a musí ho uzavřít každý majitel motorového vozidla.

Havarijní pojištění: hradí škody na pojištěném vozidle v případě dopravní nehody a není
povinné ze zákona.

Cestovní pojištění: hradí léčebné výlohy v případě nemoci nebo úrazu pojištěného
v zahraničí.

Pojištění domácnosti: hradí škody v případě, že je poškozeno vybavení domácnosti (živelná
pohroma, krádež,…).

Pojištění odpovědnosti: hradí škody, které pojištěný neúmyslně způsobí někomu jinému.

Úrazové pojištění: vyplácí určitou částku, tzv. odškodné, v případě úrazu pojištěného.

Životní pojištění: prioritně zajistí ochranu vašich blízkých před finančními důsledky vaší
smrti. Zároveň může sloužit jako spořící nebo investiční produkt, který vám v následujících
letech zhodnotí vložené finanční prostředky. Některé pojišťovny v této formě pojištění nabízí i důchodové pojištění a pojištění dětí.

reklama